Podmínky reklamace

 

Tento reklamační řád e-shopu www.bosoneboso.cz, provozovaný Klárou Křivohlavou (dále jen „prodávající“), slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a je stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura nebo účtenka). Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitným vlastnostmi. Za vadu nelze považovat změnu vlastností, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení nebo nesprávného používání nebo zásahu.

Reklamační dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tedy s dobou, po kterou výrobek může vydržet při správném použití, ošetřování vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání.

Zboží reklamujte neprodleně po zjištění závady, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamační řád rozlišuje dva druhy závad: odstranitelné vady (při uznání reklamace vám bude zboží opraveno na náklady prodávajícího) a neodstranitelné závady (při uznání oprávněnosti reklamace vám bude zboží vyměněno za nové nebo vrácena jeho kupní cena).

Postup reklamace:

Informujte nás o Vaší reklamaci zde: https://www.bosoneboso.cz/vymena-a-vraceni-zbozi/

 

a následně odešlete reklamované zboží na adresu: Klára Křivohlavá, Pod Klukem 684, 267 06 Hýskov

Do balíčku přiložte prodejní doklad.

Zboží musí být očištěné a suché, zasláno v obalu, ve kterém nedojde při přepravě k jeho poškození. Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od obdržení zboží do reklamačního řízení.

Kompletní reklamační řád si můžete stáhnout ZDE.